30/09/2020
Breaking News

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જાહેર સ્થળોએ માસ્ક પહેરવું ફરજીયાતઃ જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીએ જાહેરનામું પાડ્યું

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જાહેર સ્થળોએ માસ્ક પહેરવું ફરજીયાતઃ જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીએ જાહેરનામું પાડ્યું હુકમનો પ્રથમવાર ભંગ કરનાર પાસેથી રૂ. ૨૦૦/-નો દંડ અને ત્યારબાદ દરેક ભંગ વખતે રૂ.૫૦૦/-નો ...
Posted in NewsLeave a Comment on બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જાહેર સ્થળોએ માસ્ક પહેરવું ફરજીયાતઃ જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીએ જાહેરનામું પાડ્યું