28/09/2020
Breaking News

આવતીકાલે શનિવારથી ફેબ્રુઆરી માસ શરૂ થાય છે. આ વખતે ઈ. સ. ૨૦૨૦ લીપ વર્ષ મા ફેબ્રુઆરીમાં કુલ દિવસ ૨૯ છે.

આવતીકાલે શનિવારથી ફેબ્રુઆરી માસ શરૂ થાય છે. આ વખતે ઈ. સ. ૨૦૨૦ લીપ વર્ષ મા ફેબ્રુઆરીમાં કુલ દિવસ ૨૯ છે. આ વખતે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં પાંચ શનિવાર અને બાકીના બધા વાર ચાર ચાર છે. લિપ વર્ષમાં ફેબ્રુઆરી માસમાં પહેલી તારીખે જે વાર હોય તે જ વારની સંખ્યા ફેબ્રુઆરીમાં પાંચ હોય છે અને બાકીના વાર ની સંખ્યા ચાર ચાર હોય છે.
સામાન્ય ઈ.સ. સાલ વર્ષને ચાર વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય તો તે વર્ષને લીપ વર્ષ કહેવામાં આવે છે અને તે વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં કુલ દિવસ ૨૯ હોય છે અને તે વર્ષના કુલ દિવસ ૩૬૬ હોય છે . પણ જે ઈસવીસન વર્ષની સંખ્યામાં એકમ અને દશક બંને જગ્યાએ શૂન્ય શૂન્ય હોય એને તે વર્ષને ૪૦૦ વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો જ તે વર્ષને લીપ વર્ષ કહેવામાં આવે છે.
જેમકે ૨૦૦૦ અને ૨૪૦૦ ની સાલ ને ૪૦૦ વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય છે. તેથી ઈસવીસન ૨૦૦ અને ૨૪૦૦ ફેબ્રુઆરી માં કુલ દિવસો ૨૯ છે અને તે વર્ષના કુલ દિવસો ૩૬૬ છે.
ઇસવીસન ૧૯૦૦ અને ૨૧૦૦ વગેરે જેવી સાલને ૪૦૦ વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય નહીં તેથી તે વર્ષને લીપ વર્ષ કહેવાય નહીં તે વર્ષે કુલ દિવસો ૩૬૫ હોય છે અને ફેબ્રુઆરીમાં ૨૮ દિવસો હોય છે.
લિપ વર્ષમાં કુલ દિવસો ૩૬૬ હોય છે. પહેલી અને બીજી જાન્યુઆરીએ જે વાર હોય તે વાર ની સંખ્યા ૫૩..૫૩.. હોય છે. જેમ કે આ વર્ષ ૨૦૨૦ લીપ વર્ષ છે . જેમાં પહેલી જાન્યુઆરીએ બુધવાર અને બીજી જાન્યુઆરીએ ગુરૂવાર છે તેથી આ વર્ષે બુધવારની અને ગુરુવારની સંખ્યા ૫૩.૫૩.. છે અને બાકીના વાર શુક્રથી મંગળ ની સંખ્યા ૫૨.. ૫૨.. છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *