28/09/2020
Breaking News

સાબરકાંઠા જીલ્લાના ચિઠોડા પોલીસ સ્ટેશનના દારૂના ગુન્હામાં નાસતા ફરતા આરોપીઓને ઝડપી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સાબરકાંઠા

પ્રેસનોટ
સાબરકાંઠા જીલ્લાના ચિઠોડા પોલીસ સ્ટેશનના દારૂના ગુન્હામાં નાસતા ફરતા આરોપીઓને ઝડપી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સાબરકાંઠા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી. ચૈતન્ય મંડલીક સા.શ્રી નાઓએ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં નાસતા ફરતા ઇસમોને પકડી પાડવા અસરકારક કામગીરી કરવા આપેલ આદેશ મુજબ શ્રી. વી.આર.ચાવડા પો.ઇન્સ. એલ.સી.બી. નાઓના માર્ગદર્શન હેઠળ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.યુ.મુરીમા પેરોલ ફર્લો સ્કોડ એલ.સી.બી. તથા એએસઆઇ ઇન્દ્રસિંહ એ.એસ.આઇ દલજીતસિંહ, હેકો રજુસિંહ, પોકો પ્રકાશકુમાર, પોકો રાજેશભાઇ વિગેરે સ્ટાફના માણસો દ્રારા બાતમી હકીકત મેળવી ચિઠોડા પોલીસ સ્ટેશન થર્ડ ગુ.ર.નં.૫૫/૨૦૧૯ પ્રોહિ ક. ૬૫એઇ, ૯૮(૨), ૧૧૫(બી), ૮૧, ૮૩ મુજબના ગુન્હાના કામનો આરોપી કમલેશભાઇ હરીશભાઇ મનાત ઉ.વ. ૨૬ રહે ફુટાલા ફળો, કરાવાડા, તા.ખેરવાડા, જી.ઉદેપુર (રાજસ્થાન) વાળાને આજરોજ તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૦ ના ક.૧૨/૧૫ વાગે હિંમતનગર ન્યાય મંદિર આગળથી સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧) આઇ મુજબ અટક કરી હિંમતનગર બી.ડિવી. પો.સ્ટે. આગળની કાર્યવાહી સારૂ સોંપેલ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *