25/09/2020
Breaking News

કાંકરેજ તાલુકાના થરા ગામે આવેલ રાધનપુર પાલનપુર નેશનલ હાઇવે પર થયો અકસ્માત…

કાંકરેજ તાલુકાના થરા ગામે આવેલ રાધનપુર પાલનપુર નેશનલ હાઇવે પર થયો અકસ્માત…
કાંકરેજ ના થરા મુકામે આવેલ રત્નાકર કોમ્પ્લેક્સ ની સામે પાઇપ ભરેલ ટ્રેઇલર પલટી ખાઈ ગયેલ હતું….
થરા ખાતે થી લોખંડ ની પાઇપો ભરેલ ટ્રેઇલર નંબર R J G C 0287 ડ્રાંઇવર બેકાબુ ગુમાવતા થયો અકસ્માત…..
નેશનલ હાઇવે પર પલટી ખાઈજતા ટ્રેઇલર માં ડ્રાંઇવર કંડટર નો આબાદ બચાવ થયો હતો…..
રિપોર્ટર : વેલાભાઈ પરમાર
કાંકરેજ બનાસકાંઠા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *