25/09/2020
Breaking News

કલોલ તાલુકાના રામનગર ખાતે આયુર્વેદિક ઔષધી કોરોના તેમજ અન્ય વાઇરસ સામે રક્ષણ માટે ઉકાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

કલોલ તાલુકાના રામનગર ખાતે આયુર્વેદિક ઔષધી કોરોના તેમજ અન્ય વાઇરસ સામે રક્ષણ માટે ઉકાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
ગાંધીનગરના કલોલ તાલુકામાં આવેલ રામનગર ખાતે યુવા સંગઠન તેમજ સરપંચ દ્વારા કરવામાં આવ્યું અન્ય વાયરસ ની સામે રક્ષણ આપવા આયુર્વેદિક ઔષધિઓ ઉકાળાનું વિતરણ સમગ્ર ગામમાં કરવામાં આવી જેમાં ઉકાળાનું વિતરણ ડોર ટુ ડોર કરવામાં આવ્યું હતું
સંજય નાયક
B G News
કલોલ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *