29/09/2020
Breaking News

ઇડર તાલુકાના સાબલવાડ શાંતિનિકેતન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ના સહયોગથી કીટનું વિતરણ.

ઇડર તાલુકાના સાબલવાડ શાંતિનિકેતન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ના સહયોગથી કીટનું વિતરણ.
વિશ્વમાં ચાલી રહેલા કોરોનાવાયરસ ની મહામારીમાં આપણા દેશમાં લોક ડાઉન કરેલ છે ત્યારે ઘણી બધી સંસ્થાઓ જરૂરિયાત મંદ લોકો ને વહારે આવી છે. ત્યારે ઇડર તાલુકાના સાબલવાડ શાંતિનિકેતન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સાબલવાડ ગામ ના સહયોગથી ૪૦૦ કિલો લોટ અને ૫૦ કિલો ભીંડા ઇડરમાં જરૂરિયાત મંદ લોકો ને ૩૫ ઘરોમાં જરૂરિયાત મંદ લોકો ને કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું આમ સાબલવાડ ગામના શાંતિનિકેતન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ટીમ દ્વારા મહામારી સમયમાં વહારે આવી પુણ્ય તાનું કામ કરેલ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *